Muña-muña SEPT Płyn do dezynfekcji rąk

9,00 zł
30 ml
  • Działanie wirusobójcze
  • Przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
  • Zawartość alkoholu 70%
  • Szybki czas działania
  • Wygodny pojemnik 30 ml z kroplomierzem
  • Zawiera glikol zapobiegający przesuszeniu skóry
  • Nie wymaga dodatkowego rozcieńczania

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Dzięki zawartości 70% alkoholu płyn skutecznie dezynfekuje skórę dłoni. Zawarty w produkcie glikol propylenowy zapobiega utracie wilgoci przez skórę i jej nadmiernemu przesuszeniu. Ponadto w skład płynu wchodzi wywar wodny z rośliny muña-muña (Minthostachys setosa). Płyn błyskawicznie wysycha, nie pozostawiając lepkiej powierzchni. Wygodne opakowanie – butelka szklana 30 ml z kroplomierzem – pozwala mieć go zawsze przy sobie. Receptura produktu została opracowana pod kierunkiem prof. zw. n. farm. Jerzego W. Łukasiaka.

 

Do powszechnego stosowania. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zawiera: Etanol, wywar wodny z muña-muña (Minthostachys setosa), glikol propylenowy.

Postać produktu: płyn.

Substancje czynne: Etanol 70 g/100 g.

Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość płynu (ok. 1 ml) na dłonie i wcierać przez 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Nie stwierdzono innych niż te wynikające z klasyfikacji produktu.

Pierwsza pomoc:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Zawartość/pojemnik usunąć do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0852/TP/2020.

 
Podmiot odpowiedzialny:
A-Z Medica Sp. z o.o.,
ul. Władysława IV 13C,
80-547 Gdańsk,
infolinia: 801 30 30 39 (koszt jak za połączenie lokalne).
Telefon alarmowy: 112.